Saz dersi

veren kurumlar içinde İstanbul Müzik Akademisi konservatuar mezunu hocaları ve uygun fiyat politikasıyla öğrencileri kısa zamanda hedefe ulaştırıyor. Ayda 140 TL ödeyerek ve konusunun uzmanı hocalardan saz dersleri alarak 6 ay gibi kısa bir zamanda sizde saz çalmaya başlayabilirsiniz. Kayıtlarımız devam ediyor...

 

Hangi saz ile eğitime başlanmalıdır?

Saz derslerine kısa sap (kol) bağlama ileHangi saz ile eğitime başlanmalı. başlanmalıdır. Saz çalmayı öğrenebilmek ve saz türlerinde daha karmaşık sistemlere girmek için önce kısa sap bağlama ile başlamak gereklidir. Kısa sap bağlama ile eğitimlere başlayarak, tellere akort vermeye başlamak, icrada pratiği arttırmak ve bağlamada çeşitli akort sistemlerine (düzen) geçebilmek daha kolay olmaktadır.

Saz çeşitleri nelerdir?

Saz çeşitleri nelerdir?Saz ailesi tel sayılarına, akordlarına, ebatlarına ve icraatlarına göre sınıflandırılırlar. Büyükten, küçüğe sıralamaları ise; Meydan Sazı, Divan Sazı, Çöğür, Bağlama, Bozuk, Aşık Sazı, Tanbura, Cura, Bağlama Curası, Tanbura Curası olmak üzere adlandırılırlar.

Sazın bölümleri nelerdir?

Sazın gövde ve saptan oluşan iki ana sistem içindeSazın bölümleri nelerdir? farklı işlevlerde bölümleri bulunmaktadır. Ses kutusu (gövde), ses tablosu (göğüs), eşik (köprü), yanak, sap takozu, arka takoz, tel takacağı, ses deliği, dilimli tekne gövde bölümünde, sap (kol), perdeler, klavye (tuşe), baş eşik, burgu (kulak), burguluk (kulaklık), teller sap bölümünde bulunmakta olup, tezene (mızrap) ile tellerin titreştirilerek, sesin çıkmasına yarayan alettir.

Gitar Dersi | © 2011 İstanbul Müzik Akademisi